Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


haulage (ฮอล-อิจ) n.
1. ฉุด, ดึง, สาว, ชัก, ลาก, ระยะลาก, ขน
2. สิ่งของที่ได้มา, จำนวนปลาที่จับได้, ยกปลา, ลากอวนหรือแห
3. (เรือ) หยุด
4. ทักท้วง, ว่ากล่าว
5. (ลม) หวน, หันหัว (เรือ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน