Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


haul (ฮอล) n. vt. vi.
1. ฉุด, ดึง, สาว, ชัก, ลาก, ระยะลาก, ขน
2. สิ่งของที่ได้มา, จำนวนปลาที่จับได้, ยกปลา, ลากอวนหรือแห
3. (เรือ) หยุด
4. ทักท้วง, ว่ากล่าว
5. (ลม) หวน, หันหัว (เรือ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน