Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hateful (เฮท-ฟุล) adj.
1. เกลียด, รังเกียจ, ชัง, โทสาคติ, พึงรังเกียจ, น่าเกลียดชัง, ร้ายกาจ, น่าเบื่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน