Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hatch (แฮ็ช) n.
1. ช่วงในบานประตู กำแพง พื้น ดาดฟ้าเรือ, บ่ม, กก, อุ่น (ไข่) เพื่อให้ออกเป็นตัว, (ไข่) ออกเป็นตัว, ฟักไข่, (ขีด) เส้นขนานกันเช่นที่ขีดในการระบายเงารูปภาพ
2. ครอกลูกไก่
3. คิด (อุบาย), คิดสร้าง, ก่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน