Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


has (แฮ็ส)
1. ดู have มี, มี
2. เป็น (โรค)
3. ใช้ (ความระวัง)
4. ซื้อได้, เอาได้, เอา, ได้, รับ
5. เสพ, สูบ, ดื่ม, รับประทาน
6. สั่งให้, ยอมให้
7. ยืนยัน, กล่าวโกง
8. ทำให้เสียท่า
9. ใช้เป็นกริยานุเคราะห์ เพื่อแสดงสมบูรณ์กาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน