Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


harvester (ฮา-เฝ็ซเทอะ) n.
1. เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยว, คนเกี่ยวข้าว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน