Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


harvest (ฮา-เฝ็ซท) n. vt. vi.
1. เก็บเกี่ยว, ฤดูเกี่ยวข้าว, ข้าวที่เกี่ยวได้
2. จำนวนสิ่งใด ๆ ที่ได้, ผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน