Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


harvest moon
1. วันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวสาลี คือวันเพ็ญแรกภายหลังวันที่ ๒๒ กันยายน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน