Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


harmonium (ฮาโม-เนียม) n.
1. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง คล้ายออร์แกน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน