Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


harder
1. แข็งกว่า, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักเช่นคำเดิม, ถ้าอักษรตัวท้ายของคำเดิมเป็น Y โดยไม่มีสระอยู่ข้างหน้าใช้ -ier, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน