Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


harbour (ฮา-เบอะ) n. vt. vi.
1. ท่าเรือหนีคลื่นลม, ที่จอดเรือ = harborage, harbourage (ฮา-เบอะริจ), มาถึงท่า
2. ที่สงบสติอารมณ์, ที่หนีภัย
3. รับเอาเข้าไว้, เก็บเอาเข้าไว้, ให้ที่พำนักพักพิงแก่
4. มี(ความคิดแก้แค้น)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน