Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hanging (แฮง-อิง) n. adj.
1. ยื่น, แขวน
2. (บันได) ลอยอยู่ข้างหนึ่ง, ชะเงื้อม
3. (เรื่อง) คอขาดบาดตาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน