Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hanging-committee
1. คณะกรรมการของสมาคมจิตรกรผู้ตัดสินว่าภาพใดควรจะนำออกแขวนให้ประชาชนชม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน