Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hand (แฮ็นด) n. adj. vt.
1. ฝ่าย, เข็มนาฬิกา, หวีกล้วย, ไพ่ที่ถือในมือ, (กระเป๋า, รถ, กระดิ่ง, เครื่องมือ) ชนิดใช้มือเข็น ไถ หาม หิ้ว ถือ ดึง ขว้าง, ระยะมือที่ใช้วัดม้า = ๔ นิ้วฟุต
2. มือ, กำมือ, อำนาจ
3. ส่วนเกี่ยวข้อง, ส่วนช่วยเหลือ, พยุง
4. ยื่น, มอบ
5. สิทธิแต่งงาน
6. ลูกเรือ, คนงาน
7. ความชำนาญ
8. ลายมือ
9. ตา, รอบ, คราว
10. ขาไพ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน