Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hamlet n.
1. หมู่บ้านเล็ก ๆ, เจ้าชาย แฮม-เล็ท ตัวสำคัญในละครโศกเรื่องหนึ่งของเช็กสเปียร์ ชื่อ Hamlet (แฮม-เล็ท) เป็นโอรสพระเจ้าแผ่นดินเดนมาร์ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน