Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


half n. adj. adv.
1. ครึ่ง, ซีกของโลก, กึ่ง (นาฬิกา), แบ่งครึ่ง, ลดลงครึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, กองกลางฟุตบอล
2. ส่วนแบ่ง
3. ทำแต้มเสมอ
4. เกือบ (ตาย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน