Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


habituate (ฮะบีช-อิวเอท) vt.
1. เครื่องแต่งตัวที่สวมเสมอ ๆ
2. เป็นนิสัยประจำตัว, (คนมึนเมา) ติดตัวเป็นเนืองนิจ, สิ่งที่เป็นนิสัย, นิสัยติดตัว, การทำสิ่งใด ๆ เป็นประจำ เช่น สูบฝิ่น ถ่มน้ำลาย, สิ่งที่เคยชินจนเป็นนิสัย
3. ทำให้เคยชิน
4. มาเนือง ๆ, ไปเสมอ ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน