Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


habitation (แฮบิเท-ฌัน) n.
1. การอาศัยอยู่, ที่อาศัย, ที่สิงสู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน