Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gymnastic (จิมแนซ-ทิค) n. adj.
1. การฝึกหัด, เกี่ยวกับกายกรรม, เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน