Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gut (กัท) n. vt. vi.
1. ไส้พุง, เครื่องใน, กระเพาะ, ควักไส้
2. เอาของ (ในร้าน) ไปหมด
3. ไหม้ (บ้าน) หมด
4. ความกล้า, ความอดทน, แก่นสาร
5. เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิส เย็บแผล ทำสายซอ
6. ช่องแคบในทะเล, ทางแคบในถนนหรือตรอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน