Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gulp (กัลพ) n. vt. vi.
1. กลืนอย่างติดคอ, ฝืน, กลืน (น้ำตา), กลืนด้วยความรีบร้อน, ขยอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน