Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


guest (เก็ซท) n.
1. แขกผู้รับเชิญมายังบ้านหรืองานใด ๆ, อาคันตุกะ, ผู้อาศัยอยู่ในโรงแรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน