Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


guardian of the poor
1. กรรมการผู้มีหน้าที่จัดการบรรเทาทุกข์คนจน ในตำบลหนึ่ง ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน