Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


growing (กโร-อิง) adj.
1. ปลูก, เพาะปลูก
2. (ต้นไม้)ขึ้น, งอก, หมู่ต้นไม้เล็ก ๆ ที่ขึ้นหนาทึบ
3. เนื้องอก, สิ่งที่งอก
4. เกิดขึ้น, ผุดขึ้น
5. เป็นผู้ใหญ่, เติบใหญ่, งอกงาม
6. (ลม)แรงขึ้น, (ธรรมเนียม) แพร่หลายขึ้น, มีมากขึ้น
7. กลายเป็น, เป็นเช่นนั้นเช่นนี้เข้าทุกที, ค่อย ๆเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ขึ้น
8. ติดตา, (นิสัย) ติดตัว
9. ไว้(หนวด)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน