Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ground (กเรานด) n. vt. vi. pt. pp.
1. กาก
2. ป่น, ต่อ (สาย) ลงดิน, ดิน, ดู grind บด, กักไว้บนพื้นดิน, พื้นดิน, โม่, บด
3. แล่น (เรือ) เข้าเกยฝั่ง, ลับ (มีด), เจียระไน, เกย(หาด)
4. ครูด, วาง(ปืน)
5. เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, ทำ (คู่ปรปักษ์) ล้มลงบนพื้น, ขบ (ฟัน)
6. สนาม, บริเวณ, สถานที่, เขต, หีบเพลง), เล่น (หีบเพลง) เสียงดังลั่น, หมุน (โม่
7. ฐาน, มาตรฐาน, หลักฐาน, อ้างหลักฐาน, ตั้งหลัก, ที่มั่น, ราก, มูล, เรื่องราว, กดขี่, เคี่ยวเข็ญ
8. เหตุ, ความมุ่งหมาย, ดูหนังสือจัด, ทำงานหนัก, งานหนัก, รีบเรียน, ฝึกฝน
9. สอน
10. ฝึก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน