Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ground floor
1. ชั้นล่างของบ้าน มีระดับเสมอหรือสูงกว่าพื้นดินเล็กน้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน