Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


grinder (กไรน-เดอะ) n.
1. กราม, โม่, เครื่อง บด ลับ ขัด ถู, ผู้ทำการ บด ลับ ขัดถู
2. ผู้กดขี่, ครูที่จ้ำจี้ไชสอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน