Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


griffin (กรีฟ-ฟิน) n.
1. ฝรั่งที่มาถึงตะวันออกใหม่ๆ, แร้ง
2. คนหน้าใหม่, สุนัขชนิดหนึ่ง ตัวค่อนข้างเล็ก ขนหยาบ
3. ม้าที่ยังไม่เคยแข่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน