Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


grid (กริด) n.
1. ตะแกรง
2. ขดลวดในหลอดวิทยุ
3. เส้นทางรางรถไฟ สายไฟฟ้าที่ต่อกันเป็นตาราง
4. แผ่นตะกั่วที่ทำเป็นริ้วในหม้อแบตเตอรี่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน