Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gregariousness (กริแก-เรียซเน็ซ) n.
1. ชอบอยู่เป็นฝูงๆ, ชอบรวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน