Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


greeting (กรีท-อิง) n.
1. ทักทาย, คำทักทาย, คำนับ, รับรอง
2. คำอวยพร, ความเคารพ, อภินันทนาการ
3. ประสบ (จมูก)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน