Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


greater (กเรท-เออะ)
1. ใหญ่กว่า, เก่งกว่า
2. (นคร) รวมทั้งอาณาจักรรอบๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน