Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


grease (กรีซ) n. vt.
1. น้ำมันชนิดหนา เช่น น้ำมันขี้ผึ้ง
2. มีมัน, เปื้อนน้ำมัน, ลื่น เหมือนทาน้ำมัน
3. จาระบี, ชโลม ทา อัด หรือฉีดจาระบีหยอดน้ำมัน
4. ประจบประแจง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน