Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


grating n. adj.
1. รั้ว, ดู grate เตาไฟ, grate ขูด, สี, ครูด, ขูด, ลูกกรง, ตะแกรง, ตาข่าย, ตาราง
2. เคี้ยว (ฟัน)
3. (เสียง) ห้าว
4. เข็ด (ฟัน, หู), เสียว
5. ทำให้เสียว
6. ดังลั่นเอียดๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน