Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


grasp (กราซพ) n. vt. vi.
1. จับแน่น, กำ, ฉวย, คว้า, กำมือ, ความเข้าใจ, เข้าใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน