Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


graphic record of the weather
1. การบันทึกความเปลี่ยนแปลงของอากาศโดยเส้น, เกี่ยวกับการวาดเขียนและจารึก
2. เกี่ยวกับรูปภาพ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน