Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


graduate (กแรจ-อิวเอ็ท) n. adj. vt. vi.
1. ขึ้น, การผ่านจากสีอ่อนไปหาสีแก่, ผ่านจากขึ้นหนึ่งไปอีกขึ้นหนึ่ง, แบ่ง (ปรอทวัดความร้อน) ออกเป็นดีกรี, แบ่งขั้นขีดเป็นขั้นๆ, แบ่งชั้น
2. เข้าขึ้นปริญญา, ผู้ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย, ได้ปริญญา, เปรียบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน