Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gradate (กเร-เดท) vt. vi.
1. แบ่งชั้น, การแบ่งชั้น, ชั้น, ชนิด, เลือกออกเป็นชนิดต่างๆ, คัด
2. ผ่านจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง
3. ทำให้ราบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน