Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gouge (เกาจ) n. vt.
1. สิ่วเล็บมือ, เซาะให้เป็นร่อง
2. ตัด ไม้ก๊อก)
3. ควัก (ลูกตา)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน