Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


godless adj.
1. ปราศจากพระผู้เป็นเจ้า, ดู god พระเจ้า
2. (ถิ่นประเทศ) ปราศจากอารยธรรมชั่วช้า, น่าเศร้าสลด, เหงา, ร้าง = god-forsaken

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน