Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


go in for
1. เข้าชิง, มุ่งจะเอา, ถือเอา (อาชีพ), เข้าเล่น (การเมือง), หันเข้าศึกษา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน