Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gladiator (กแลด-อิเอเทอะ) n.
1. คนที่สู้กับสิงโตสำหรับเป็นกีฬาในสมัยโรมัน
2. คนตีกระบี่กระบอง
3. ผู้ที่ทำการป้องกันลัทธิหรือความเห็นใดๆ อย่างแข็งขัน, นักเถียง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน