Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


glad (กแล็ด) adj.
1. ยินดี, ดีใจ, ชื่นชม, ทำให้เต็มตื้นไปด้วยความยินดี, เบิกบาน, ปีติ, (ข่าว) ที่น่ายินดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน