Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


given (กีฝ-เอ็น) pp.
1. ผ่อน, หย่อน, ความหยุ่น
2. ให้, ให้เป็นเงินและของ, ให้โดยไม่คิดมูลค่า
3. มอบ, ยื่น, ส่ง, ส่งตัว, แจก
4. อุทิศ, ยอมสละ, ยกให้, โอน
5. ปล่อย
6. พ่น, (เปล่ง) เสียง, ออกคำสั่ง
7. แจ้ง, อ้าง, แสดง, ยก (ตัวอย่าง)
8. วางไว้ให้, กำหนดให้
9. จัดให้มี, ให้ผล, ก่อให้เกิด
10. อนุญาตให้, ยอมให้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน