Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gingerly (จีน-เจอะลิ) adj. adv.
1. ระมัดระวัง, หยิบโหย่ง, กรีดนิ้ว, (มือ, สัมผัส) เบา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน