Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


gigmanity (กิกแมน-อิทิ)
1. พวกคนชั้นกลางของชาวอังกฤษซึ่งถือกันว่าครึ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน