Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


get (เก็ท) vt. vi.
1. เอาไปเสีย, ไปเอามา, เอา, เอาได้
2. โดน, เตะ), ตี, ถูก (ต่อย, ได้รับโทษ, ได้รับ, ได้
3. มี, ติด, ฝังหัว
4. เกิด(ทำเช่นนั้นเช่นนี้), เป็น(หนี้)
5. ก่อให้เกิด, ทำ(ข้อมือเคล็ด), ชวนให้พูด, ชวนให้, ทำให้, จัดทำ, จัดแจง
6. มาถึง, ไปถึง
7. รู้สึก, เข้าใจ
8. จับได้, เล่นงานเอาจนมุม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน