Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


geophysical (จี-โอะฟีส-อิแค็ล) adj.
1. ธรณีฟิสิกส์ คือวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับพื้นดินและโลก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน