Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


geometrical (จีโอะเมท-ริแค็ล) adj.
1. เกี่ยวด้วยเรขาคณิต, ตามวิชาเรขาคณิต, ของวิชาเรขาคณิต, (ลวดลาย) ที่ประกอบด้วยเส้นตรงและวงกลม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน