Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


geological (จีโอะลอจ-อิ-แค็ล) adj.
1. ของหิน, ตามธรณีวิทยา, เกี่ยวกับธรณีวิทยา, (การสำรวจ) ในทางธรณีวิทยา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gคำศัพท์แนะนำหมวด G

กลับขึ้นด้านบน